Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Puławach


nr rachunku bankowego:
85 8736 0006 2001 0000 2222 0001


kod Swift Banku: NBSPPLP1XXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL85 8736 0006 2001 0000 2222 0001